09 - 315 24 111 Asiakaspalvelu ark. klo 9-16 info@axelisannointi.fi

Perustietoa asukkaalle

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiön muoto, jossa osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä. Tällaisia huoneistoja ovat mm. asuinhuoneistot, liikehuoneistot, varastot tai autotallit.

Taloyhtiössä ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkaat yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous on järjestettävä vuosittain ja tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Taloyhtiön ja sen osakkaan väliset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut määritellään asunto-osakeyhtiölaissa sekä taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiön asioita hoitaa sen hallitus, jonka kokoonpano määritellään yhtiöjärjestyksessä ja hallitus valitaan äänestyksellä vuosittaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osallistuminen hallitustyöhön antaa yksittäiselle osakkaalle kanavan vaikuttaa asumiseen ja yhteisten asioiden hoitoon omassa taloyhtiössä.

Taloyhtiössä kuuluu elämisen ääniä, kuten lasten leikit, musiikin kuuntelu normaalilla voimakkuudella, suihkussa käynti ja instrumentin soitto muutaman tunnin ajan päivässä, joka on normaalia ja myös sallittua. Taloyhtiössä on järjestyssäännöt, joita tulee noudattaa, kuten myös muuten käyttäytyä ystävällisesti naapureita kohtaan. Asukkaat vastaavat siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat taloyhtiön sääntöjä.

Kaikenlaista elämää ja ääntä ei kuitenkaan tarvitse sietää. Suositeltavin tapa on ottaa asia ystävällisesti puheeksi naapurin kanssa ja keskustella ratkaisusta. Usein häiriötä aiheuttava osapuoli ei edes tiedä miten ääni kuuluu toiseen huoneistoon. Kun kaikki noudattavat talon yhteisiä sääntöjä, on kaikilla hyvä olla kotonaan.

 

 

Taloyhtiön osakkeet antavat oikeuden hallita tiettyä tilaa yhtiössä. Kunnossapitovastuu taloyhtiön tiloista on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa ja sen voi tarkistaa helpoiten taloyhtiön vastuunjakotaulukosta. Siinä määritellään kenen tulee ylläpitää ja korjata rikkoutunut taloyhtiön osa. Vastuunjakotaulukkoon voit siirtyä tästä.